ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO

DELAVNICA ELEKTRONIKE Z ROBOTIKO
za otroke in mladostnike od 11 let, v torek, 11.8. in sredo, 12.8., od 10.00 do 13.00.
Dvodnevno delavnico izvaja Društvo za razvoj tehniškega izobraževanja (www.drti.si). Namenjena je začetnim korakom pri uporabi programirljivega krmilnika Arduino na konkretnih primerih iz elektronike in robotike. Aktivnosti bodo na Ljudski univerzi Radovljica, v računalniški učilnici, kjer boste programirali, sestavljali vezja in krmilili motorčke.
Podrobnejši program: DelavnicaArduino2020

Posted in Mladinski center KamRa.