Nik in Gašper uživata v Belgiji

Danes sta že začela z delom, kjer sta izdelovala pripomočke za cirkuške delavnice.

Posted in Galerija.