PARTNERJI

DRUŠTVO VEČ

Društvo Več Radovljica je slovenska neprofitna organizacija, ki temelji na krščanskih moralnih vrednotah in se ukvarja z osebnim razvojem mladih. Že vrsto let ponujajo angleške in druge tabore, ter tedenska mladinska srečanja. Z njimi želijo spodbujati razvoj osebnostnega značaja mladih, njihove samoiniciativnosti in pozitivnih voditeljskih lastnostih utemeljenih na trdnih moralnih temeljih. Prava zaradi tega v času počitnic organiziramo v prostorih dnevnega mladinskega centra KamRa igranje video iger, kjer se lahko mladi medsebojno tudi socialno povezujejo in zgradijo medsebojno prijateljstvo.

 

 

ZAVOD 364

Namen Zavoda 364 je ljudem preko dobrodelnih akcij, športnih aktivnosti, delavnic, srečanj, dogodkov in družbeno koristnega dela, približati nevsakdanje načine preživljanja prostega časa.

Zavod je bil prvotno ustanovljen za izpeljavo ene največjih dobrodelnih akcij v Sloveniji, ki poteka vsako leto v decembrskem času, času obdarovanj. Projekt Božiček za en dan je bil v letu 2016 izpeljan že peto leto zapored, obdarjenih je bilo okoli 10.000 otrok iz socialno ogroženih družin.  Verjamejo, da imajo vsi otroci pravico do čim bolj brezskrbnega otroštva in s tem v mislih se je tudi začela njihova pot.

V prostem času so športni zanesenjaki, zato so se odločili svet spreminjati tudi skozi šport. Šport, vrelec mladosti, zdravja, dobrega počutja, samozavesti in pozitivne samopodobe je vse prevečkrat spregledan ali morda celo zapostavljen. S tem namenom je bila ustanovljena tudi Softball Akademija 364, kjer preko softballa in drugih športov, želijo otrokom nuditi enake možnosti in jih popeljati v svet športa, hkrati pa jim razširiti obzorja, razširiti nabor motoričnih sposobnosti, sposobnost dela v skupini, dvigniti samozavest in izboljšati samopodobo ter jih na ta način pripraviti na bolj učinkovito spopadanje z vsakodnevnimi izzivi.

 

DRUŠTVO AVANTURA

Otroci so med letom zaposleni s šolo, domačimi nalogami in obšolskimi dejavnosti. Poletne počitnice prepogosto preživljajo notri pred računalniki, v postelji ali pred televizijskimi zasloni. Kamp Avantura ponuja dni preživete na prostem, fizične in miselne aktivnosti skozi igro in ne preko interneta.

Čas preživet v Kampu Avantura otrokom malce povrne ravnotežje med tehnologijo in naravo, video igricami in ristancom, socialnimi omrežji in pravimi stiki s sovrstniki. Nepozabno doživetje za otroke, kjer preko skrbno izbranega programa izpopolnijo sami sebe, spoznajo nove stvari in sklenejo nova prijateljstva.

Med poletnimi počitnicami lahko tako v sodelovanju z društvom Kamp Avantura in Mladinskim dnevnim centrom KamRa otroci tri dni preživijo na prostem se naučijo kaj novega, zabavnega in praktičnega.

 

KRŠ

Klub radovljiških študentov je študentski klub, ki skrbi za pestro obštudijsko dogajanje za študente in dijake v upravni enoti Radovljica (občina Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica).

Člani KRŠ lahko koristijo cel kup storitev po smešno nizkih cenah, udeležujejo pa se lahko vseh KRŠ dogodkov. KRŠ je glavni krivec za same hude dogodke, kot so na primer Ko Radovljica zaživi, Slackline session na Bledu, koncert skupine S.A.R.S. v klubu Stop, razne športne turnirje, izlete.

 

 

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

ZRSZ je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije. V sodelovanju Mladinskim dnevnem centrom KamRa  predvsem obvešča mlade brezposelne o aktualnih delavnicah in izobraževanjih.

 

 

CENTER ZA SOCIALNO DELO RADOVLJICA

Center za socialno delo je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja socialno varstvene storitve in dajatve, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih težav ter naloge s področja družinskih prejemkov. Pri delu se srečujejo z materialno ogroženimi osebami in družinami, otroki in mladostniki. Za njihove otroke večkrat pripravimo različne delavnice v naših prostorih ali jih animirajo naši zunanji sodelavci.

 

 

OŠ ANTONA JANŠA RADOVLJICA

Šola izvaja prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju in posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Obiskujejo jo učenci iz občin Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj. V Mladinskem dnevnem centru KamRa se v okviru izbirnih vsebin udeležijo različnih delavnic (risanje, kuhanje, glasbene delavnice).

 

 

KNJIŽNICA A.T. LINHARTA

Knjižnica ATL vse svoje dejavnosti načrtuje skladno s temeljnimi nalogami, ki jih ima vsaka splošna knjižnica. Zagotoviti želijo ustrezen obseg, sestavo in kvaliteto svoje knjižnične zbirke, zlasti njeno aktualnost, dostopnost in prilagojenost potrebam vseh kategorij uporabnikov in ciljem kulturne politike. Za Mladinski dnevni center so prispevali knjige za bralni kotiček.