PRAVLJICA ZMAJ KORONAR

Klikni na link: ZMAJ__KORONAR

Alice Čop (Velenje) in Klára Veselská (Praga) sta napisali terapevtsko pravljico za otroke »O HUDOBNEM ZMAJU KORONARJU IN KAKO SO GA LJUDJE S SKUPNIMI MOČMI PREMAGALI«, ki pomaga otrokom bolje razumeti situacijo, v kateri se trenutno nahajajo zaradi širjenja virusa. Alice je dramaturginja, Klara pa otroška klinična psihologinja in psihoterapevtka. S Kajetanom Čopom so v manj kot enemu tednu pripravili PDF knjižico. Original je v češčini, pravljica je prevedena v angleščino in slovenščino.
V slovenščini bodo poleg pdf-ja za internet natisnili tudi knjižico. Kajetan bo preko Zavoda za kulturo Šoštanj v občini Šoštanj omogočil, da bo vsako gospodinjstvo prejelo en izvod. Vsi ustvarjalci to počnejo pro bono, želja pa je, da bi vsak otrok v Sloveniji dobil en izvod.

#ostanimodoma
#ostanimozdravi

Posted in Mladinski center KamRa, Za otroke in mladostnike.